Ann-Kristin Larsson

Verksamhetsinriktning

 • Teamutveckling
 • Chefs- och ledarutveckling
 • Coaching/handledning
 • Utbildning/Implementering/Förankring
 • Livs- och karriärplanering

Exempel på uppdrag

 • Teamutveckling
 • UGL – kurser
 • Coaching av chefer/ledare
 • Drivkraftsanalyser
 • Självkännedom och eget ledarskap
 • Samtalspartner och handledning
 • Livs- och karriärplanering
 • Stöd vid förändringsarbete
 • Föredragshållare och utbildning av personal

Yrkeserfarenhet

 • Konsult sedan 1998
 • Samtalsterapeut/coaching
 • Egen chefs- och ledningsgruppserfarenhet
 • Projektledarerfarenhet
 • Utbildare och föredragshållare

Utbildning

 • Fil.kand.
 • Handelarutbildning i UGL
 • Certifierad i SDI (Strenght Deployment Inventory)
 • Certifierad i GDQ (Group Development Questionnaire)
 • Diplomerad samtalsterapeut Psykosyntes
 • Certifierad NLP Practitioner