GDQ Group Development Questionnarie

Ett bra samarbete på arbetsplatsen är grunden för ett bra resultat. GDQ är ett verktyg som ger möjlighet att mäta hur långt gruppen kommit i sin grupputveckling. Forskaren Susan Wheeland påstår att 50 % av alla grupper befinner sig i de två inledande faserna – fas 1 (beroende och tillhörighet) eller fas 2 (skenbart oberoende och konflikt ) (Se modellen nedan).

Forskning på grupper visar att grupper som kommit till fas 3 (tillit och struktur) eller fas 4 (arbete och produktivitet) är betydligt mer effektiva/produktiva och lönsamma än motsvarande grupper som är i fas 1 eller fas 2. Tyvärr är det endast 25 % av alla grupper som når fas 4 utan hjälp. Därför är kunskapen om en grupps utveckling en viktig del i ledarskapsutbildningen.

En grupp som har kunskap om grupputveckling har betydligt större chanser att nå fas 3 och fas 4, än att passivt ”vänta” på att en grupp utvecklar sig själv. Detta tar dessutom på mycket kortare tid. GDQ bygger på gedigen forskning. GDQ är ett verktyg för att ta reda på i vilken fas en grupp befinner sig i och erbjuder utifrån detta en effektiv metod för att utveckla och effektivisera team, arbets- och ledningsgrupper.

Susan Wheelands IMGD-modell för grupputveckling

                                                             Stadie 4. Arbete – produktivitet
                                              Stadie 3. Tillit – struktur
                               Stadie 2. Skenbart oberoende och konflikt
                Stadie 1. Beroende och tillhörighet

GDQ-verktyget kan snabbt se var gruppen eller teamet är och vad gruppen behöver för att ta nästa steg i sin utveckling. Det finns olika behov av feedback i de olika faserna. Fördelen med GDQ + Feedback är att det inte bara är chefer/ledare som får tillgång till kunskap och verktyg utan samtliga gruppmedlemmar. Samtliga i gruppen blir medvetna om det aktuella nuläget och vad som krävs för att komma vidare som grupp. Då Wheelands modell har gruppfokus blir det lättare för gruppmedlemmarna att se vad som händer i gruppen Det handlar vanligtvis inte om enskilda individers brister utan att individernas beteende är ett resultat av den fas där gruppen befinner sig.

Kursplats och datum efter kundens önskemål. Genomförs endast efter upphandling.