Lasse Karlsson

Verksamhetsinriktning

 • Chefs- och ledarutveckling
 • Teamutveckling
 • Konflikthantering
 • Förändringsprocesser
 • Grundare och VD för Ottsjöakademin

Exempel på uppdrag

 • Utbildning och träning av chefer/ledare
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Medling och konflikthantering
 • Samtalspartner och handledning
 • Livs- och karriärutvecklingsplanering
 • Team- och projektgruppsutveckling
 • UGL – kurser
 • Samtalsutbildningar
 • Stöd vid förändringsarbete

Yrkeserfarenhet

 • Mer än 20 års erfarenhet av intern och externkonsultrollen
 • Egen chefs-och ledningsgruppserfarenhet
 • Projekt- och processledarerfarenhet
 • Talskrivare och informatör
 • Högstadielärare

Utbildning

 • Samhälls- och beteendevetare 120 poäng
 • Masterexamen i omvärld, kommunikation och ledarskap
 • Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1 utbildning – psykodynamisk inriktning)
 • Examinerad UGL – handledare, Försvarshögskolan, sedan 1998
 • Konsultutbildning UPIKA, Arbetskonsulter
 • Transaktionsanalys, coaching och ledarskap, Sven Österman
 • Fortbildning i konflikthantering för organisationskonsulter Thomas Jordan
 • Fortbildning i vuxenpsykologisk utveckling Thomas Jordan
 • Kurser i personlig utveckling och att leda individer och grupprocesser