UGL uppföljning

UGL från Teori till Praktisk tillämpning

2 + 2 dagar med någon vecka emellan. Plats och tid efter samråd med kund. Organisationens medarbetare som gått UGL går uppföljningen med nedanstående mål.

MÅL

  • Sammanfatta – Utvärdera – Fördjupa dina insikter från UGL
  • Relatera UGL till egna arbetet och yrkesrollen, med bonus i privata livet.
  • Skapa verktyg för implementering i arbetet
  • Starta upp arbetet med en personlig utvecklingsplan utgående från insikter vunna under UGL-veckan

Genomförande

Tillsammans med medarbetare, kollegor och människor i likartad yrkessituation som relativt nyligen gått UGL.

  • 1a dagen Startar vi med att utifrån deltagarnas behov lägga en ”kursplan”
  • 2a dagen Arbetar med implementeringsverktyg utifrån egna organisationens behov
  • 3e dagen Sammanfattning/rapport från praktik. Uppstart Personlig utvecklingsplan
  • 4e dagen Slutför Personlig utvecklingsplan